Planning The Beacons

De prognose planning van The Beacons is hieronder als ‘Stappenplan’ aangegeven.

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is verleend en onherroepelijk.

Verkoop

Bijna alle appartementen zijn verkocht. Indien een penthouse aan u is toegewezen, wordt er met u een afspraak gemaakt voor een verkoopgesprek. Aan het eind van dit gesprek zal een afspraak worden gemaakt voor het tekenen van de contractstukken. Deze afspraak is ongeveer één week na het verkoopgesprek.

Start bouw

De opschortende voorwaarden zijn vervuld. Prognose start bouw is begin juni 2017.

Oplevering appartementen

Prognose start oplevering, 1e helft 2019

Indicatie:
Eind 2018 / begin 2019


* Het stappenplan is aan wijzigingen onderhevig en kan tussentijds naar behoefte van het proces worden aangepast. Belangstellenden zullen via digitale nieuwsbrieven hiervan op de hoogte worden gehouden.

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Gert-Jan Pappot
Verkoopmanager

030 6097315
Gert-Jan.Pappot@am.nl

Gert-Jan Pappot
Ligging van het project